element01
element03


RIADIACI VÝBOR TTL NA ROK 2019


Pavel Diener - 0905 341 571
predseda

pavel.diener@gmail.com
--------------------------------------------------

Martin Lackovič - 0908 768 508   
naash.tips@gmail.com

admin

Adrian Gabriel - 0905 566 788  
adrian@puky.sk


--------------------------------------------------
Oto Majba - 0903 453 982
oto.majba@gmail.com

Milan Fandl - 0905 108 506   

milanfandl10@gmail.com
--------------------------------------------------

.


Vyúčtovanie príjmov a výdavkov za rok 2018 (Trnavská Tenisová Liga)
PRÍJMY
ZOSTATOK k 31.12.2017
1304,- €
 od mesta na Pohár Primátora 850,- €
štartovné sezóna 2018
+ 2 960,- €
148 hráčov x 20€
sponzorské TTL 40
+ 1 280,- €

príjmy celkom
5 544,- €
VÝDAVKY
Pohár Primátora
prenájom kurtov
-150,- €
Empire Trnava
poháre
-170,- €

občerstvenie
-214,- €

lopty
-198,- €
vrátane cien /Dunlop Fort/
ceny
-121,- €
darč.krabičky (ponožky, gripy zn. Head)
Spolu
- 853,- €

Turnaje TTL sezóna 2018 (8 turnajov)
prenájom kurtov
-630,- €
Empire Trnava/Lokomotíva
poháre
-443,- €

lopty
-400,- €

ceny
-200,- €
darč.krabičky (ponožky, gripy zn. Head)
občerstvenie
-645,- €

Spolu
-2 146,- €

Zaverečné vyhodnotenie sezóny (VZK)
poháre
-428,- €

ceny
-229,- €
darč.krabičky (ponožky, gripy zn. Head) + loptičky
Spolu
-657,- €

Turnaj 40 rokov TTL
poháre
168,- €

obed
686,-€

občerstvenie -
200,- €

loptičky
200,- €

upomienkové predmety
175,- €

Spolu -1 429,- €
Poplatky
bankové poplatky
-71,- €
12 x 5,9€výdavky celkom
-5 328,- €
ZOSTATOK 2018
216,- €


V Trnave 31.10.2017,  vypracoval  - predseda RV TTL Diener Pavel


Sezóna 2017


Vyúčtovanie príjmov a výdavkov za rok 2017 (Trnavská Tenisová Liga)
PRÍJMY
ZOSTATOK k 31.12.2016
1 759,38€

štartovné sezóna 2017
+2 940€
147 hráčov x 20€

+160€
8 hráčov x 20€ (turnaje)
príjmy celkom
4 859,38€
VÝDAVKY
Pohár Primátora
prenájom kurtov
-150€
Empire Trnava
poháre
-194,2€

občerstvenie
-233,9€

lopty
-198,29€
2 kartóny (36 dóz) Dunlop Fort (M.Fandl)
ceny
-200€
ponožky, gripy zn. Yonex (M.Fandl)
Spolu
-976,39€

Turnaje TTL sezóna 2017 (8 turnajov)
prenájom kurtov
-600€
Empire Trnava
poháre
-495,73€

lopty
-603€
6 kratónov (108 dóz) Dunlop Fort (M.Fandl)
ceny
-360€
ponožky, gripy zn. Yonex (M.Fandl)
občerstvenie
-718,8€

Spolu
-2 777,53€

Zaverečné vyhodnotenie sezóny (VZK)
poháre
-352€

ceny
-228,5€
ponožky, gripy zn. Yonex (M.Fandl)
Spolu
-580,5€

Poplatky
bankové poplatky
-70,8€
12 x 5,9€výdavky celkom
-4 405,22€
ZOSTATOK 2017
454,16€


V Trnave 31.10.2017,  vypracoval  - predseda RV TTL Diener Pavel

 

 
 
element02   element04